สัญญาเช่าทางภาษี | การเช่าแบบระยะยาว

การเช่าแบบระยะยาว

สำหรับลูกค้าที่ต้องการค่าชำระขั้นต่ำสุดที่เป็นไปได้ และมีแผนจะคืนเครื่องมือแก่ Cat Financial เมื่อสิ้นสุดข้อตกลง

 

ผลประโยชน์

  • ค่าใช้จ่ายรายเดือนระดับต่ำสุด
  • เหมาะสำหรับธุรกรรมนอกงบดุล
  • ได้นำเงินทุนหมุนเวียนไปใช้กับการปฏิบัติการที่จำเป็น

 

ตัวเลือกเมื่อสิ้นสุดข้อตกลง

  • เมื่อสิ้นสุดการเช่า คุณจะสามารถซื้อเครื่องมือที่มูลค่าตลาด หรือส่งคืนแก่ Cat Financial ก็ได้

ข้อตกลง

  • ระยะเวลา (เครื่องมือใหม่) – 36-60 เดือน (อาจพิจารณาคำขอ กรณีข้อตกลงยาวกว่า 60 เดือน)
  • ตัวเลือกอื่นในการซื้อ – ข้อกำหนดในการซื้อที่มูลค่าตลาดหรือคืนเครื่องจักรให้ Cat Financial
  • ผลผลประโยชน์ทางภาษี –  Cat Financial เป็นผู้รับ
  • ความยืดหยุ่นในการชำระเงิน  – รายเดือน (อาจพิจารณาการยื่นคำขอสำหรับรูปแบบอื่น)

 

ติดต่อเรา

เชื่อมต่อกับ ผู้เชี่ยวชาญทางการเงินและการขยายระยะเวลาการประกันคุณภาพ ในอุตสาหกรรมของเรา เพื่อเรียนรู้ว่าเราสามารถให้การปกป้องและช่วยเหลือดูแลธุรกิจของคุณได้อย่างไร

ติดต่อเรา

 


เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั้งหมดของเราเพื่อตัดสินใจว่าตัวเลือกใดเหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

การขยายระยะเวลาการประกันคุณภาพ

คุณทำงานหนักเพื่อทำให้ธุรกิจคุณเดินหน้าต่อไปได้ ขอให้เราทำงานหนักเพื่อปกป้องคุณ

ดูทางเลือกในการแก้ปัญหา

เครื่องจักรมือสอง

เลือกเครื่องจักรมือสองตามอายุการใช้งานและชั่วโมงการใช้งาน ผสมผสานกับทางเลือกทางการเงินและการขยายระยะเวลาการประกันคุณภาพ

ดูสินค้า