การคำนวนค่างวดที่ต้องชำระ

การคำนวนค่างวดที่ต้องชำระ

ใช้การคำนวนค่างวดที่ต้องชำระเพื่อพิจารณายอดเงินที่ต้องชำระตลอดช่วงอายุการเช่าซื้อหรือการเช่าของคุณ

 
กรอกค่าระยะเวลาที่ต่างกันที่นี่ (เช่น 12)
 
 
การจ่ายชำระรายเดือน
THB $0
ดำเนินการในขั้นตอนถัดไป
เรามีทางเลือกการเงินให้บริการอยู่หลายทางเลือก เมื่อคุณพร้อมซื้อ ดำเนินการในขั้นตอนถัดไปโดยร้องขอเงื่อนไขการผ่อนชำระ
ขอเงื่อนไขการผ่อนชำระ
ข้อความปฏิเสธทางกฎหมาย
เงินลงทุนทั้งหมดของคุณโดยประมาณคือ  THB $0
นี่คือเงินลงทุนทั้งหมดของคุณจากข้อมูลที่ให้ไว้
เลื่อนไปเหนือแต่ละส่วนเพื่อดูรายละเอียด
0%เงินต้นทั้งหมด
0%จำนวนดอกเบี้ยทั้งหมด
0%เงินดาวน์
0% Total Principal Description
 
 
ยอดการจ่ายชำระรายเดือนของคุณโดยประมาณคือ
THB $0
0%เงินต้นทั้งหมด
0%จำนวนดอกเบี้ยทั้งหมด
0%เงินดาวน์
เงินลงทุนทั้งหมดของคุณโดยประมาณคือ  THB $0
นี่คือเงินลงทุนทั้งหมดของคุณจากข้อมูลที่ให้ไว้
ยอดเงินต้นของคุณโดยประมาณคือ
  THB 
$0

0%เงินต้นทั้งหมด

นี่คือจำนวนเงินที่จะทำสินเชื่อ
ดอกเบี้ยทั้งหมดของคุณโดยประมาณคือ
 THB 
$0
0%จำนวนดอกเบี้ยทั้งหมด
นี่คือจำนวนดอกเบี้ยที่คุณต้องจ่าย
 
ยอดเงินดาวน์ของคุณโดยประมาณคือ
THB 
$0
0%เงินดาวน์
นี่คือจำนวนเงินที่คุณจะต้องจ่ายล่วงหน้าสำหรับการซื้อของคุณ
ดำเนินการในขั้นตอนถัดไป
เรามีทางเลือกการเงินให้บริการอยู่หลายทางเลือก เมื่อคุณพร้อมซื้อ ดำเนินการในขั้นตอนถัดไปโดยร้องขอเงื่อนไขการผ่อนชำระ
ขอเงื่อนไขการผ่อนชำระ

เครื่องคำนวนนี้จะให้ข้อมูลการชำระเงินโดยประมาณ ยอดชำระเงินที่แท้จริงของคุณอาจจะแตกต่างกันตามเงื่อนไขทางการเงินและเงื่อนไขของตัวแทนจำหน่าย Caterpillar Financial Services Corporation ไม่มีพันธะในส่วนงานของบริษัทที่จะทำให้บริการเช่าซื้อหรือปล่อยเช่าให้แก่ผู้ใช้