ประกาศของ โควิด-19

COVID-19 Alert Coronavirus COVID-19 Alert Coronavirus

มาตรการช่วยเหลือธุรกิจ
 

เนืองจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ไวรัสโคโรนา) บริษัทแคทเทอร์พิลลาร์ ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) ห่วงใย พร้อมให้ความช่วยเหลือและให้บริการทางการเงินที่ดีที่สุดเพื่อธุรกิจของลูกค้า

บริษัทฯ ติดตามสถานการณ์ ดำเนินการตามมาตราการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเพื่อสุขอนามัยของพนักงาน พร้อมรักษามาตรฐานการให้บริการแก่ลูกค้าเป็นสำคัญ เรามุ่งมั่นที่จะบริการด้วยความปลอดภัย ถูกสุขอนามัย และคุณภาพชีวิตที่ดีของทีมงานทั่วโลก เราปฏิบัติตามแนวทางและคำแนะนำจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งคัด

ทั้งนี้ ท่านสามารถใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของบริษัท เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลหรือจัดการบัญชีของท่าน 

เข้าสู่ระบบ MyCatFinancial เพื่อดูประวัติการผ่อนชำระเงิน รายการที่เรียกเก็บและเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลทางออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา หากคุณต้องการลงทะเบียน สามารถทำการลงชื่อเข้าใช้ได้สะดวกและรวดเร็ว


เรามีความห่วงใยและตระหนักถึงผลกระทบทางสภาพคล่องทางการเงินเนื่องจากภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ พร้อมให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด ท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-2105-5111

MyCatFinancial »