ข่าวอุตสาหกรรม &สมาคม

ข่าวอุตสาหกรรม &สมาคม

สนใจศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่เราให้บริการหรือไม่ กรุณาอ้างอิงข่าวอุตสาหกรรมและคำประกาศของสมาคมตามรายการข้างล่างนี้ 

สมาคมเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ (CFA) สมาคมเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ (CFA) คือสมาคมการค้าสากลที่ทุ่มเทให้แก่ภาคการให้กู้ยืมที่มีทรัพย์สินเป็นหลักประกันและการซื้อขายลูกหนี้ทางการค้า
ติดตามผลรายวัน ข่าวอิสระที่เกี่ยวกับการเช่า (ลิสซิ่ง) เครื่องจักร&ผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน
สมาคมผู้นำในการจัดส่งเครื่องจักร (AED) สมาคมผู้นำในการจัดส่งเครื่องจักร (AED) คือสมาคมการค้าระดับสากลที่เป็นตัวแทนบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่ง ให้เช่า และสนับสนุนด้านเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง ทำเหมือง ป่าไม้พลังงาน เกษตรกรรม และการประยุกต์ใช้เชิงอุตสาหกรรม