วิธีการรับมือกับอุปสรรคทางการเงินในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

วิธีการรับมือกับอุปสรรคทางการเงินในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

วิธีการรับมือกับอุปสรรคทางการเงิน

ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

บางครั้งไม่ว่าคุณจะดำเนินธุรกิจการก่อสร้างได้ดีเพียงใด แต่ปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะซบเซาของอุตสาหกรรมก็อาจทำให้แผนธุรกิจของคุณเสียไปและทำให้คุณไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโตตามที่วางไว้ได้

แม้ว่าภาคธุรกิจการก่อสร้างจะฟื้นตัวขึ้นอย่างมากจากภาวะตกต่ำเป็นประวัติการณ์ในช่วงภาวะถดถอยครั้งใหญ่ทั่วโลก แต่สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปก็ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและส่งผลดังนี้

  • รายการเปิดประมูลมีมากขึ้น
  • ต้นทุนดำเนินงานถูกบีบให้ลดลง
  • ส่วนต่างกำไรลดลง
  • ผู้รับเหมาที่ไม่ใช่คนท้องถิ่นกำลังขยายไปสู่เขตแดนใหม่ ๆ

หากคุณเผชิญกับปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งดังกล่าว ก็มีความเป็นไปได้ที่คุณอาจจะไม่ได้งานใหม่ ๆ, ต้องทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ภายในงบประมาณที่กำหนดหรือรักษาประสิทธิภาพการทำงานและพันธะสัญญาในการประมูลโครงการ รวมทั้งสัญญาณของสภาวะที่ย่ำแย่อื่น ๆ บริษัทของคุณจำเป็นจะต้องมีความยืดหยุ่นมากพอที่จะตอบสนองต่อแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ให้ได้อย่างรวดเร็ว ลองพิจารณาคำแนะนำที่มีประโยชน์สามข้อต่อไปนี้เมื่อคุณต้องเผชิญกับอุปสรรคทางการเงิน นั่นคือ

 

1. ร่างสัญญาที่ลงรายละเอียดมากขึ้น

บริษัทก่อสร้างหลายแห่ง รวมถึงบริษัทของคุณ อาจต้องใช้แม่แบบสัญญาที่ออกโดยสถาบันสถาปนิกแห่งอเมริกา (American Institute of Architects) หรือองค์กรที่คล้ายกันนี้ อย่างไรก็ตาม สัญญาแบบกว้าง ๆ เหล่านี้มักจะไม่ครอบคลุมถึงขอบเขตงานทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับภารกิจใด ๆ ซึ่งนำไปสู่การต้องมีสัญญาเพิ่มเติม บันทึกแทบท้าย และการแก้ไขเอกสารหลักเป็นจำนวนมาก สัญญาของคุณอาจทำให้บริษัทของคุณต้องทำงานมากกว่าที่คุณได้รับการระบุไว้ในตอนแรกที่ทำการว่าจ้าง เว้นแต่จะมีการลงรายละเอียดในงานที่มุ่งหวังดังกล่าวและมีการบ่งชี้ไว้อย่างชัดเจนในสัญญาของคุณ สิ่งนี้เรียกว่าขอบเขตงานที่ขยายออกไป และเป็นปัจจัยที่ทำให้บริษัทต่าง ๆ เพียงแค่บรรลุจุดคุ้มทุน หรือแย่กว่านั้นก็คือขาดทุนด้วยซ้ำ

 

2. ลองพิจารณานำระบบ ERP มาใช้

ไม่ว่าในช่วงเวลาใด ๆ บริษัทก่อสร้างของคุณย่อมมีงานต่าง ๆ มากมายที่กระจายไปยังไซต์งานหลายแห่ง ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากกัน นอกจากนี้ ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญทั้งหมดของโครงการเหล่านี้จะถูกจัดเก็บแยกกันในเซิร์ฟเวอร์ในสถานประกอบการแต่ละแห่ง หรือในหลาย ๆ กรณีคือจัดเก็บไว้ในไฟล์กระดาษ หากปราศจากช่องทางเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดนี้ ผู้จัดการโครงการและหัวหน้าประจำไซต์งานจะไม่สามารถทำการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับงานนั้น ๆ ได้อย่างแน่นอน ซึ่งอาจทำให้มีการใช้เงินเกินงบประมาณ, งานล่าช้ากว่ากำหนด หรือขอบเขตงานขยายออกไปเรื่อย ๆ

การนำระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร (ERP) ที่มีในระบบคลาวด์มาใช้ จะช่วยเก็บรักษาข้อมูลการเงินทั้งหมดของบริษัทคุณไว้ในที่เดียวซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์มือถือที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ระบบ ERP จะช่วยให้บริษัทก่อสร้างของคุณสามารถลดขั้นตอนด้านการเงินและดำเนินการให้แน่ใจว่าโครงการทุกโครงการจะอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่กำหนด ดำเนินการเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา และอยู่ภายในขอบเขตของงานตามที่ทำสัญญาไว้ แม้ว่าการนำระบบเช่นนี้มาใช้จำเป็นจะต้องใช้เงินลงทุนเริ่มแรก แต่ในที่สุดก็จะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้แก่บริษัทของคุณในระยะยาว

ถ้าคุณไม่พร้อมที่จะลงทุนในระบบ ERP คุณก็สามารถเริ่มต้นด้วยการนำเครื่องมือการบริหารจัดการเครื่องจักรมาใช้เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นเกี่ยวกับระยะเวลาที่เครื่องใช้งานได้, การใช้พลังงาน, สถานที่ตั้งของเครื่องจักร และแบบแผนการปฏิบัติงานของคุณ

 

3. ใช้ประโยชน์จากทางเลือกในการจัดหาเงินทุนสำหรับเครื่องจักรอุปกรณ์

วิธีง่าย ๆ ในการลดค่าใช้จ่ายโสหุ้ยก็โดยการเปลี่ยนไปเป็นการเช่าเครื่องจักรแบบลิสซิ่ง แทนที่จะต้องวางเงินก้อนเพื่อซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการดำเนินงานประจำวัน การเลือกใช้ทางเลือกในการจัดหาเงินทุนแบบต่าง ๆ จะทำให้คุณมีความยืดหยุ่นด้านการเงินมากขึ้นและสามารถโยกย้ายทรัพยากรไปใช้ในเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาเงินทุนสำหรับค่าจ้างเงินเดือน การลงทุนในแคมเปญด้านการตลาด หรือการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ของผู้จำหน่าย การใช้เงินทุนเพื่อความจำเป็นใด ๆ ดังกล่าวก็จะช่วยให้คุณสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมของคุณได้เป็นอย่างดีและก้าวทันคู่แข่งของคุณ

การใช้บริการจากบริษัทการเงินในเครือ เช่น Cat Financial จะช่วยให้องค์กรของคุณมีทางเลือกในการจัดหาเงินทุนที่สะดวกรวดเร็วและมีแผนการชำระคืนแบบกำหนดเองเพื่อช่วยให้คุณสามารถรับมือกับอุปสรรคทางการเงินใด ๆ และยังคงสร้างความเติบโตให้บริษัทก่อสร้างของคุณได้อย่างต่อเนื่อง

 


ข้อเสนอปัจจุบัน

เรามีโปรแกรมการจัดหาเงินทุนและแผนคุ้มครองที่ขยายเวลาซึ่งมีจุดเด่นเฉพาะของเรา ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ

ดูข้อเสนอ

ขอเงื่อนไขการผ่อนชำระ

พร้อมที่จะเริ่มต้นแล้วหรือยัง ขอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ราคาและข้อเสนอปัจจุบันจากตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณ

ขอเงื่อนไขการผ่อนชำระ