การเปรียบเทียบระหว่างการเช่าเครื่องจักรแบบลิสซิ่ง กับการกู้ยืมเงิน