การเปรียบเทียบระหว่างการเช่าเครื่องจักรแบบลิสซิ่ง กับการกู้ยืมเงิน

วิธีการรับมือกับอุปสรรคทางการเงินในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

การเปรียบเทียบระหว่างการเช่าเครื่องจักรแบบลิสซิ่ง กับ การกู้ยืมเงิน

การลงทุนในค่าใช้จ่ายส่วนทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์นั้นมีอยู่สองวิธีที่เหมาะสม นั่นคือ การเช่าแบบลิสซิ่ง กับการกู้ยืมเงิน บริษัทต่าง ๆ ในภาคธุรกิจต่าง ๆ ตั้งแต่อุตสาหกรรมก่อสร้างไปจนถึงเกษตรกรรม และเหมืองแร่ไปจนถึงการคมนาคมขนส่ง ทั้งหมดนี้ล้วนได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลด้วยการเลือกวิธีการจัดหาเงินทุนที่เหมาะสม

ทางเลือกทั้งสองนี้มีข้อดีแตกต่างกันไป แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ ทั้งสองวิธีนี้ทำให้คุณสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ดีเลิศ ควบคู่ไปกับความสามารถในการปรับปรุงงบประมาณของคุณให้เหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ การเป็นพันธมิตรกับบริษัทการเงินในเครือเพื่อเช่าเครื่องจักรแบบลิสซิื่ง หรือขอกู้ยืมเงิน ยังช่วยให้คุณมีพันธมิตรที่มีประสบการณ์มาร่วมลงทุนในความสำเร็จของคุณ

เปรียบเทียบคุณลักษณะต่าง ๆ ของทางเลือกสองแบบนี้ และดูว่าแบบไหนตอบสนองความต้องการในปัจจุบันของธุรกิจคุณได้มากที่สุด

 

ข้อดีในการเช่าเครื่องจักรแบบลิสซิ่ง

การเช่าเครื่องจักรแบบลิสซิ่งเป็นวิธีที่ได้รับความนิยม ถ้าคุณไม่ต้องการจะลงทุนเป็นเงินก้อนใหญ่ ขณะเดียวกันก็ยังสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อปรับปรุงธุรกิจของคุณ

โดยทั่วไปคุณมักต้องการเงินทุนเพียงเล็กน้อยสำหรับการชำระเงินดาวน์ (หรือบางครั้งก็ไม่ต้องวางเงินดาวน์เลย) ซึ่งจะทำให้คุณสามารถเข้าถึงเครื่องจักรอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อความสำเร็จของธุรกิจของคุณได้ วิธีนี้จะช่วยให้คุณมีทรัพยากรเหลือเฟือ และสามารถนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น ๆ ที่สำคัญได้ (แทนที่จะต้องไปจมอยู่กับเครื่องจักรใหม่ที่ซื้อมาด้วยเงินสด) นั่นคือ คุณอาจนำไปจ่ายค่าจ้างเงินเดือนหรือเช่าพื้นที่สำนักงานใหม่

ข้อดีอีกประการหนึ่งของการเช่าเครื่องจักรแบบลิสซิ่งก็คือ คุณมักจะสามารถนำค่าใช้จ่ายในส่วนค่าเช่าและค่าเสื่อมราคาไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีได้ ซึ่งทำให้คุณสามารถเก็บออม เงินได้มากขึ้น

นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องจักรแบบลิสซิ่งมักจะถูกกว่าการกู้ยืมเงิน

ช่วยลดยอดหนี้สินโดยรวมในงบดุลของคุณ และเป็นการปรับปรุงอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ ถ้าคุณมีส่วนของทุนในสินทรัพย์ วิธีนี้จะช่วยให้คุณสามารถล้างงบประมาณ และวางแผนการเงินสำหรับไตรมาสต่อ ๆ ไปได้อย่างถูกต้องแม่นยำมากขึ้น 

ทันทีที่สิ้นสุดระยะเวลาการเช่าแบบลิสซิ่ง คุณก็ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อเครื่องจักรอุปกรณ์นั้น ๆ อีกต่อไป วิธีนี้จะช่วยให้คุณไม่ต้องจมอยู่กับเครื่องจักรที่ล้าสมัยซึ่งทำให้โครงการของคุณประสบปัญหา หรือต้องจบลงด้วยการมานั่งเก็บกวาดฝุ่นผงในคลังเก็บสินค้า 

 

การเช่าแบบลิสซิ่งที่ยืดหยุ่นได้

นอกจากนี้ การเช่าเครื่องจักรอุปกรณ์จากบริษัทการเงินในเครือยังมีแบบที่สามารถเลือกส่งคืนหรือสั่งซื้อได้อีกด้วย การเช่าแบบลิสซิ่งที่ยืดหยุ่นได้นี้มีทางเลือกที่เปิดให้คุณตัดสินใจได้ว่าจะส่งคืนหรือซื้ออุปกรณ์เครื่องจักรนั้น ๆ เมื่อถึงกรอบเวลาที่กำหนด หรือที่เรียกว่า "ปิดสัญญา" หรือก่อนจะสิ้นสุดสัญญาเช่า

ตัวอย่างเข่น สมมติว่าคุณได้รับประโยชน์จากทางเลือกเมื่อสิ้นสุดสัญญานี้ในการเช่าเครื่องจักรแบบลิสซิ่งชิ้นหนึ่งเป็นระยะเวลา 60 เดือน หลังจากชำระเงินไปแล้ว 36 งวด คุณก็สามารถซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์นี้ หรือยังคงใช้สัญญาเช่าแบบลิสซิ่งฉบับปัจจุบันต่อไปหรือส่งคืนเครื่องจักรดังกล่าว ความยืดหยุ่นทางการเงินจะช่วยให้บริษัทของคุณสามารถตอบสนองต่อแนวโน้มของตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้ ไม่ว่าจะเป็นช่วงที่ตลาดซบเซาหรือช่วงธุรกิจเฟื่องฟูตามฤดูกาล

 

ข้อดีของการขอสินเชื่อเพื่อซื้อเครื่องจักร 

ถ้าการเช่าเครื่องจักรแบบลิสซิ่งไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโต การขอกู้ยืมเงินจากบริษัทการเงินในเครืออาจเป็นทางออกที่เหมาะกับคุณ

การขอกู้ยืมเงินจากบริษัทการเงินในเครือเพื่อสั่งซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์นั้นมีข้อดีหลายประการ นอกจากจะช่วยให้คุณมีเครื่องมือที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดที่มีมูลค่าสูงแล้ว คุณยังสามารถเก็บเครื่องจักรอุปกรณ์นั้นไว้หลังจากที่ผ่อนชำระยอดเงินกู้หมดแล้ว สำหรับบริษัทส่วนใหญ่ นี่นับว่าเป็นจุดขายที่ดี

 

การร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัทการเงินในเครือ

ด้วยการมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมานานหลายสิบปีในการช่วยให้บริษัทต่าง ๆ ที่คล้ายกันสามารถเจริญเติบโต บริษัทการเงินในเครือจึงมีขีดความสามารถและความรู้ความชำนาญในการทำงานร่วมกับคุณเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาวในการขยายธุรกิจของคุณ

ผู้คนที่คุณทำงานด้วยในบริษัทการเงินในเครือล้วนแล้วแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม และความรู้ของพวกเขานั้นเกินขอบเขตของเรื่องทางการเงิน เช่น วัฏจักรทางธุรกิจ ตลาด และอุตสาหกรรมที่คุณดำเนินงาน

นั่นหมายถึงว่า พวกเขาจะดำเนินการให้คุณมั่นใจว่าคุณไม่เพียงแต่ได้รับข้อเสนอด้านผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยมเท่านั้น หากยังได้รับการจัดหาเงินทุนอย่างยืดหยุ่นและยั่งยืนอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเช่าเครื่องจักรแบบลิสซิ่งหรือการขอกู้ยืมเงินก็ตาม นอกจากนี้ บริษัทการเงินในเครือยังให้การสนับสนุนเมื่อร้องขอและให้การสนับสนุนเป็นระยะ ๆ ตลอดจนทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการซื้อขายเพื่อตอบสนองความต้องการด้านเงินทุนเพื่อสั่งซื้ออุปกรณ์สำหรับการก่อสร้างของคุณและความต้องการด้านการประกันภัย

คลิกที่นี่ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับจากการเช่าแบบลิสซิ่งและการขอกู้ยืมเงินจากบริษัทการเงินในเครือ 

 


ข้อเสนอปัจจุบัน

เรามีโปรแกรมการจัดหาเงินทุนและแผนคุ้มครองที่ขยายเวลาซึ่งมีจุดเด่นเฉพาะของเรา ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ

ดูข้อเสนอ

ขอเงื่อนไขการผ่อนชำระ

พร้อมที่จะเริ่มต้นแล้วหรือยัง ขอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ราคาและข้อเสนอปัจจุบันจากตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณ

ขอเงื่อนไขการผ่อนชำระ