คำแนะนำ 6 ข้อที่มีประโยชน์เมื่อจะสมัครขอรับการจัดหาเงินทุนเชิงพาณิชย์