ดอกเบี้ย 0% สำหรับรถขุดไฮดรอลิก ขนาดเล็ก

ดอกเบี้ย 0% สำหรับรถขุดไฮดรอลิก ขนาดเล็ก

โปรโมชั่น ฟรีดอกเบี้ย ผ่อนชำระสบายๆ นานสูงสุด 48

เดือน เงินดาวน์ต่ำ สำหรับรถขุดไฮดรอลิก

แคทเทอร์พิลลาร์ ขนาดเล็ก รุ่น 313D2GC และ 318D2L ตัดสินใจเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ ถึง 30 กันยายน 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการเมโทรแมชีนเนอรี่ใกล้

318D2 L 318D2 L

เงื่อนไขนี้สำหรับรถขุดไฮดรอลิก แคทเทอร์พิลลาร์ รุ่น 313D2GC และ 318D2L เท่านั้น โดยเงื่อนไขการผ่อนชำระของลูกค้าแต่ละรายอาจแตกต่างกันไปตามโปรแกรมการขายของแต่ละรุ่นและการอนุมัติสินเชื่อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ติดต่อเพื่อรับสิทธิ์โปรแกรมได้แล้ววันนี้ ถึง 30 กันยายน 2562