ข้อมูลส่วนตัว

ข้อความด้านความเป็นส่วนตัวนี้มีผลต่อบริษัทในแผนกผลิตภัณฑ์ทางการเงินของบริษัท Caterpillar Inc. และสำนักงานสาขาทั้งหมดของบริษัทนั้นๆ (โดยรวมกันเรียกว่า “Caterpillar Financial”) ข้อความด้านความเป็นส่วนตัวนี้แสดงถึงความรับผิดชอบของบริษัทในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของบริษัทเรา และมีผลครอบคลุมถึงลูกค้าของเราทั่วโลก ไม่ว่าจะผ่านการติดต่อกับเราผ่านทางตัวบุคคล ทางเว็บไซต์ หรือด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม คุณอาจได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นเรื่องความเป็นส่วนตัวผ่านทางการให้บริการ หรือการนำเสนอผลิตภัณฑ์จากทาง Caterpillar Financial ไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์ โทรศัพท์หรือเป็นลายลักษณ์อักษร อาจมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมตามที่กฎหมายต่าง ๆ ได้กำหนดไว้หรือตามประเภทของการบริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของ Caterpillar Financial เราแนะนำให้คุณอ่านข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลข้อมูลส่วนตัวของคุณ รวมถึงคู่มือแนะนำความความเป็นส่วนตัวของท้องถิ่นนั้นๆ ที่อาจจัดรวมอยู่กับข้อความด้านความเป็นส่วนตัว

เรารวบรวมข้อมูลส่วนตัวแบบไหน

ที่ Caterpillar Financial เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนตัวที่ส่งมาให้ด้วยความสมัครใจเท่านั้น โดยมีปริมาณรายละเอียด และวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของเรา เพื่อให้เราสามารถให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ตรงตามที่คุณต้องการ เราอาจต้องขอให้คุณให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ เมื่อคุณถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ทางเราจะแจ้งให้ทราบว่าหน่วยงานใดของ Caterpillar Financial เป็นผู้ขอข้อมูล และเราจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ตามมาที่อาจจะเกิดขึ้นหากคุณเลือกที่จะไม่เปิดเผยข้อมูล อาทิเช่น ทางเราจะไม่สามารถประเมินคำขอของธุรกิจคุณในการขอสินเชื่อได้ และคุณจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็น ในการดูแลข้อมูลอย่างเป็นธรรมและระมัดระวัง ธุรกิจของ Caterpillar Financial ในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกมีระบบป้องกันสำหรับปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ กระบวนการรักษาความปลอดภัยดังกล่าวจะถูกกล่าวถึงข้างล่างนี้

คุณสามารถเข้าชมเว็บไซต์ของเราโดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตนหรือแสดงที่อยู่อีเมลของคุณ สำหรับบางกิจกรรมของเว็บไซต์ คุณอาจจะต้องลงทะเบียนก่อนจะใช้บริการของตัวเว็บไซต์ได้ เรารวบรวมข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับจำนวนครั้งที่มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา เวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้บนเว็บไซต์และข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งใกล้เคียงกัน ข้อมูลเหล่านี้ทำให้เราสามารถพัฒนาบริการบนเว็บใด้อย่างต่อเนื่องและให้บริการคุณได้ดียิ่งขึ้น

การโอนข้อมูลและตัวเลือกของคุณ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่บริษัทอื่นที่อยู่ภายในกลุ่มบริษัท Caterpillar Inc. (“บริษัทในเครือ”) และตัวแทนจำหน่ายของเรา เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้ ในกรณีที่ธุรกรรมมีการยินยอมไว้ เราอาจเผยเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการสินทรัพย์ของเราโดยใช้ตลาดการเงิน เราอาจเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบริษัทในเครือและผู้จัดจำหน่าย ตามหลักกฎหมายที่ได้อนุญาตไว้ เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการเสริมของ Caterpillar เว้นเสียแต่ว่าคุณจะเลือกที่จะไม่เผยแพร่ โดยทำตามขั้นตอนในคู่มือแนะนำความเป็นส่วนตัวท้องถิ่น ยกเว้นแต่ว่าบทกฎหมายบังคับให้เป็นอื่น เราจะไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของคุณแก่กลุ่มผู้ไม่เกี่ยวข้อง ยกเว้นแต่ว่าทางผู้รับข้อมูลตกลงที่จะผูกพันตามมาตราฐานการดูแลข้อมูลส่วนตัวของ Caterpillar

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของคุณ

Caterpillar Financial ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิค การบริหารจัดการ และทางกายภาพที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงของการสูญเสีย การถูกเข้าถึงข้อมูลโดยผู้ไม่เกี่ยวข้อง หรือความเสียหายโดยประมาทต่อข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราอบรมพนักงานของเราให้ดูแลข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลธุรกิจของลูกค้า ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อความด้านความเป็นส่วนตัว ตามระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนที่ได้รับการอนุมัติ เพื่อแสดงให้เห็นว่า Caterpillar Financial ปฏิบัติตามกฎหมายและตามนโยบายภายในของบริษัท Caterpillar เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัว พนักงานที่มีตำแหน่งและผ่านการอบรมอย่างเหมาะสมแล้วเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลธุรกิจของคุณ พนักงานที่ก่อความผิดพลาดในการดูแลข้อมูลของลูกค้าจะได้รับบทลงโทษ

หากการติดต่อของคุณมีข้อมูลซึ่งอ่อนไหวหรือมีข้อมูลสำคัญไม่พึงเปิดเผยต่อผู้อื่น (เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร) เราจะช่วยให้ลูกค้าเข้าใจความเสี่ยงของแต่ละวิธีการส่งข้อมูลเหล่านั้นมายัง Caterpillar Financial และทำตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเลือกวิธีการส่งข้อมูลที่เป็นความลับและมีความปลอดภัย Caterpillar Financial สามารถรับข้อมูลได้ผ่านหลายทาง: จดหมาย การขนส่งด่วน โทรศัพท์ โทรสารหรืออีเมล

ศูนย์บริการลูกค้าของเราอาจบันทึกการสนทนาตามที่ได้รับอนุญาตหรือตามบทกฎหมาย เพื่อให้ผู้บริหารของ Caterpillar Financial สามารถประเมินผลการตอบสนองความต้องการจากลูกค้าสัมพันธ์ หรือปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ซึ่งต้องการบันทึกประเภทบทสนทนาโทรศัพท์ดังกล่าว ตามมาตรการที่ใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวซึ่งถูกเก็บไว้ในระบบและบันทึก Caterpillar Financial ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิค การบริหารจัดการ และทางกายภาพที่เหมาะสมเพื่อปกป้องบันทึกที่อาจมีข้อมูลความเป็นส่วนตัว

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว การเข้าถึงและความเชื่อถือได้ของข้อมูล

Caterpillar Financial เก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้เท่าที่จำเป็นและสมควรโดยยึดตามจุดประสงค์ของตัวข้อมูลนั้นๆ นโยบายการเก็บรักษาบันทึกของ Caterpillar กล่าวถึงการเก็บเป็นรูปแบบการเขียนบันทึกและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเอกสารที่มีข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับลูกค้าของเรา หากคุณต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่คุณเปิดเผยให้แก่เรา คุณสามารถติดต่อไปยังฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์หรือทางอื่นใดก็ได้ที่ระบุในคู่มือแนะนำด้านความเป็นส่วนตัวท้องถิ่น เราพยายามดูแลข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ตรงตามความจริง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน และ เราให้คุณสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวตามความเหมาะสม

ความยินยอมของคุณ

จากการที่คุณเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่เรา ความยินยอมของคุณสำหรับการรวบรวมข้อมูลส่วนตัวและนำไปใช้นี้ เป็นไปตามจุดประสงค์ที่ได้อธิบายไว้ในข้อความด้านความเป็นส่วนตัว และในคู่มือแนะนำความเป็นส่วนตัวท้องถิ่น Caterpillar Financial เป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาและดำเนินธุรกิจไปทั่วโลก ขณะที่ระบบหลายอย่างของเราตั้งอยู่ที่สหรัฐอเมริกา เราอาจจำเป็นต้องส่งย้ายข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณไปยังประเทศอื่นเพื่อให้สามารถส่งสินค้าหรือให้บริการได้ตามที่คุณต้องการ และเพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ ไม่ว่าจะเป็นประเทศอะไร ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะอยู่ภายใต้นโยบายข้อมูลส่วนตัวของ Caterpillar ข้อความด้านความเป็นส่วนตัว และคู่มือความเป็นส่วนตัวท้องถิ่น

สำหรับความขัดแย้งในเรื่องของข้อมูลส่วนตัวที่ถูกส่งมาจากทางสหภาพยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ Caterpillar ได้ตกลงจะให้ความร่วมมือใต้อำนาจคุ้มครองข้อมูลที่เหมาะสม การละเมิดข้อความนี้อาจนำไปสู่การลงโทษ ซึ่งรวมถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการยุติการว่าจ้าง เราขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมคำข้อความและการปฏิบัติทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีการแจ้งไปตามความเหมาะสม

การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงในข้อความด้านความเป็นส่วนตัว

เราสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อความด้านความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะแจ้งแก่คุณถึงการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาส่วนใดก็ตามของข้อความด้านความเป็นส่วนตัวโดยนำแถลงการณ์ที่แก้ไขแล้วมาลงในเว็บไซต์ของเรา หรือโดยทางอื่น การใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือบริการออนไลน์ รวมไปถึงแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของเรา ติดตามการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อความความเป็นส่วนตัวจะเป็นการแสดงว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

คู่มือแนะนำด้านความเป็นส่วนตัวท้องถิ่น

สำนักงานของ Caterpillar Financial บางแห่งจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามบทกฎหมาย และเลือกจะให้ข้อมูลการติดต่อในท้องที่แก่คุณ เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะไม่เลือกโอกาสทางการตลาดที่อ้างอิงอยู่ในข้อความความเป็นส่วนตัวนี้ หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัว หรือต้องการจะเข้าถึงข้อมูลของคุณ กรุณาติดต่อ

ผู้ประสานงานข้อมูลส่วนตัว FDP
Caterpillar Financial Services Corporation
2120 West End Avenue, P.O. Box 340001
Nashville, TN, USA 37203-0001

ค ำแถลงเรื่องกำรคุ้มครองข้อมูล »