ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์สำหรับ catfinancial.com

แก้ไขล่าสุด: มิถุนายน 2563

 

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะอธิบายว่า Caterpillar Financial Services Corporation และธุรกิจในเครือของผลิตภัณฑ์ทางการเงินของ Caterpillar Inc. ("Caterpillar Financial")  ใช้วิธีใดในการเก็บรวบรวม แบ่งปัน และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทาง catfinancial.com ประกาศฉบับนี้จะมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับคำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลทั่วโลก และจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับ catfinancial.com คำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลทั่วโลกของ Caterpillar ซึ่งควรอ่านร่วมกับและปฏิบัติเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของประกาศแจ้งฉบับนี้ จะสามารถดูได้ที่ https://www.caterpillar.com/dataprivacy

คุณสามารถดูข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวกับวิธีที่ Caterpillar Financial ประมวลผลข้อมูลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมิน การอนุมัติด้านการเงิน และการจัดหาด้านการเงิน ได้ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของลูกค้าตามเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะอยู่ในลิงก์ที่ด้านล่างของเว็บเพจ

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป (EU) ทาง Caterpillar Financial Services Corporation จะทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูล สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและประมวลผลผ่านเว็บไซต์นี้  Caterpillar Financial ที่ให้บริการในประเทศของคุณ จะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลเพิ่มเติม สําหรับข้อมูลใด ๆ ที่ใช้ในการนำเสนอบริการการเงินให้แก่คุณ  

คุณสามารถดูข้อมูลติดต่อของผู้ควบคุมข้อมูลแต่ละรายได้ โดยเข้าไปที่ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของลูกค้าตามเขตอำนาจศาล 

ข้อมูลที่ผู้ใช้มอบให้และข้อมูลที่ได้มาจากการเก็บรวบรวม

Catfinancial.com เป็นเว็บไซต์เชิงโต้ตอบที่ให้ข้อมูลและข้อเสนอโซลูชั่นทางการเงิน สําหรับเครื่องจักรและเครื่องยนต์ของ Cat ผลิตภัณฑ์กังหันก๊าซ Solar® และอุปกรณ์อื่น ๆ และเรือเดินสมุทร เราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ การใช้งาน catfinancial.com ของคุณ และอาจจะรวบรวมหรือรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้มอบให้ไว้ ในขณะที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับเรา เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ของคุณ หรือแก้ปัญหาตามคำขอของคุณ

เราจะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อ:

  • ตอบสนองต่อคําขอของคุณ สําหรับข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ผ่านช่องทางการติดต่อเรา หรือแบบฟอร์มขอเงื่อนไขการผ่อนชำระ และจัดส่งข่าวสารและข้อเสนอที่เกี่ยวข้องไปให้คุณ
  • ประมวลคําถามของคุณที่ได้รับจากช่องทางการขอเงื่อนไขการผ่อนชำระ เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อดำเนินการตรวจสอบความน่าเชื่อถือในข้อมูลเครดิต เพื่อยืนยันตัวตนของคุณและตรวจสอบคุณสมบัติการได้รับการสนับสนุนด้านการเงินของคุณ
  • พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ และผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของเรา โดยการเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่คุณมีปฏิสัมพันธืกับส่วนต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของเรา
  • ตรวจหา ป้องกัน และตอบสนองต่อการใช้เว็บไซต์ในทางที่ผิด (เช่น การฉ้อโกง การละเมิดฝ่าฝืนกฎหมาย ฯลฯ )

ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลใดก็ตามเกี่ยวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือที่ระบุหรืออาจระบุตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจเก็บรวบรวม จะรวมถึงข้อมูลติดต่อและความสัมพันธ์หรือบทบาท:

  • ข้อมูลติดต่อ ช่วยให้เราสามารถโต้ตอบและสื่อสารกับคุณ 
  • ข้อมูลความสัมพันธ์หรือบทบาท ช่วยให้เราเข้าใจว่าคุณเป็นใคร และกําลังมองหาสิ่งใด เพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการของคุณได้อย่างถูกต้อง 

หากคุณให้ข้อมูลของคุณไว้ในแบบฟอร์มการขอเงื่อนไขการผ่อนชำระบนเว็บ ข้อมูลของคุณที่ให้ไว้ อาจถูกตรวจสอบอ้างอิงกับข้อมูลที่ได้รับมาทางอ้อม จากแหล่งที่มาบุคคลที่สาม ซึ่งจะรวมถึงบริษัทตัวแทนด้านเครดิตจากภายนอก หรือบริษัทตัวแทนข้อมูลเชิงพาณิชย์

การใช้ข้อมูลของคุณร่วมกัน

เมื่อคุณขอเงื่อนไขการผ่อนชำระ ข้อมูลของคุณจะถูกใช้ร่วมกับหน่วยงานของ Caterpillar Financial ที่ให้บริการในประเทศของคุณ หากคุณตกลง เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพิ่มเติมร่วมกับกิจการในเครือของเราภายในองค์กร Caterpillar และตัวแทนจําหน่ายของ Caterpillar ในภูมิภาคการให้บริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พวกเขาสามารถนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่อคุณได้  เมื่อคุณตกลงยอมรับข้อมูลการตลาด คุณสามารถยกเลิกการรับข้อมูลได้ตลอดเวลา โดยการติดต่อเราผ่านทางข้อมูลติดต่อด้านล่าง หรือผ่านผู้แทนขาย Caterpillar Financial ของเรา

เนื่องจาก Caterpillar เป็นกิจการที่ดําเนินธุรกิจระดับโลก เราจึงอาจต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบริษัทในกลุ่ม Caterpillar หรือผู้ให้บริการที่อยู่ในประเทศหรือเขตอำนาจศาลอื่น ๆ เมื่อจําเป็นต้องตอบข้อซักถามของคุณ หรือเพื่อปฏิบัติตามจุดประสงค์ของเว็บไซต์ ซึ่งอาจรวมถึง การโอนข้อมูลไปยังประเทศที่อาจไม่ได้มีการคุ้มครองข้อมูลในระดับเดียวกันกับเขตอำนาจศาลที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล Caterpillar Inc. เป็นบริษัทแม่ของ Caterpillar Financial Services Corporation และเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีส่วนใหญ่

การตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้

Catfinancial.com สามารถตรวจสอบความถูกต้องโดยตรง หรือเชื่อมต่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์หลังจากที่ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง (หรือการเข้าสู่ระบบ) ตามกิจกรรมดิจิทัลของผู้ใช้ หรือข้อมูลที่ได้รับมาจากผู้ใช้ ประสบการณ์ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จะเกิดขึ้นเมื่อระบบได้รับข้อมูลประจำตัวเพื่อการเข้าสู่ระบบจากผู้ใช้ และจะอนุญาตให้มีการเข้าถึงได้เพิ่มเติม และให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ไม่ได้ให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อจะไม่เป็นที่ยอมรับหรือได้รับอนุญาต ผู้ใช้ทั่วไปที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจะได้แก่ บุคลากร ลูกค้า และกิจการในเครือของ Caterpillar และตัวแทนจําหน่าย ในประสบการณ์ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่กล่าวถึงในส่วนข้างต้น ซึ่งในตอนนี้จะถูกผูกเข้ากับโพรไฟล์ของบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง และข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับโพรไฟล์ของบัญชี ในกรณีที่ผู้ใช้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลในนามของบุคคลอื่น ผู้ใช้ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวแล้ว ตัวอย่างของที่ข้อมูลนี้อาจถูกนำไปใช้ (แต่ไม่จํากัดเฉพาะ) จะรวมถึงการร้องขอ การเข้าถึง และการจัดการระบบ บริการ หรือโปรแกรมของ Caterpillar

ข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมบางอย่างที่เราอาจเก็บรวบรวม จะรวมถึงการตั้งค่าส่วนบุคคล และข้อมูลบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง

  • การตั้งค่าส่วนบุคคล ช่วยให้เราสามารถมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องกับความต้องการในการรับข้อมูลของคุณ (หากศูนย์การกำหนดลักษณะออนไลน์ของเราเปิดให้บริการในเขตอำนาจศาลของคุณ)
  • ข้อมูลบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง คือโพรไฟล์ตัวตนที่มีการลงทะเบียนหรือสร้างขึ้นโดยผู้ใช้ และมีการเก็บรวบรวมโดย Caterpillar เพื่อให้แน่ใจว่าคุณคือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต

สัญญาณห้ามติดตามข้อมูล

ในขณะนี้ catfinancial.com ยังไม่ตอบสนองต่อสัญญาณ “ห้ามติดตามข้อมูล” ที่เบราว์เซอร์ของคุณอาจส่งมา เราอาจทบทวนเรื่องนี้อีกครั้ง เมื่อมาตรฐานมีความก้าวหน้าขึ้นว่าควรตีความและสัญญาณดังกล่าวไปใช้อย่างไร

คุกกี้

โดยทั่วไปแล้ว เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ช่วยให้สามารถประมวลผลข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น และเพื่อเหตุผลอื่น ๆ อีกหลายด้าน หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้บน catfinancial.com โปรดอ่านประกาศแจ้งเกี่ยวกับคุกกี้ โดยเข้าไปที่ www.catfinancial.com/th_TH/legal-notices/cookies.html หรือโดยการเลือก "คุกกี้" บนเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ของแอปพลิเคชัน

การรวมผสม บริการ และการติดตามของบุคคลที่สาม

เรามีการเชื่อมโยงไปยังทางเลือกในการแก้ปัญหาของบุคคลที่สาม ซึ่งช่วยให้บริษัทบุคคลที่สามสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างได้ เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ บริษัทเหล่านี้จะใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคล (เช่น ข้อมูลการคลิก ประเภทเบราว์เซอร์ เวลาและวันที่ หัวข้อของโฆษณาที่ถูกคลิกหรือเลื่อนผ่าน ข้อมูลฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ คุกกี้และรหัสเซสชัน) และข้อมูลที่อาจอนุญาตให้ระบุถึงตัวคุณ (เช่น ที่อยู่ IP แบบคงที่) ในระหว่างการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ และเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อการนำเสนอโฆษณาสําหรับผลิตภัณฑ์มีแนวโน้มที่จะเป็นที่สนใจของคุณมากขึ้น หรือเป็นบริการที่เกี่ยวข้องกับโฆษณา เช่น การแสดงโฆษณา การรายงาน การกำหนดคุณลักษณะ การวิเคราะห์ และการวิจัยทางตลาด โดยปกติแล้ว บุคคลที่สามจะใช้คุกกี้ พิกเซลแท็ก เว็บบีคอน หรือเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ ที่คล้ายกัน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ ตัวอย่างเช่น ในขณะที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา บุคคลที่สามเหล่านี้อาจวางหรือจดจําคุกกี้ที่มีความพิเศษเฉพาะไว้บนเบราว์เซอร์ของคุณ ซึ่งอาจถูกนำไปใช้เพื่อแสดงโฆษณาให้คุณเห็นบนเว็บไซต์อื่น ๆ ตามความสนใจของคุณ ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เราอาจนำข้อมูลนี้ไปใช้เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เป็นของผู้ใช้รายเดียวกัน (ตามพฤติกรรมของผู้ใช้ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่รวบรวมมา) หรือมีการระบุตัวตนซ้ำไว้ เข้ากับผู้ใช้บุคคลอีกครั้ง (เช่น ที่อยู่อีเมล) ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานเหล่านี้จะอยู่ในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา โดยจะรวมถึง:

  • บริการ Google Analytics ของ Google - Google Analytics เป็นบริการการวิเคราะห์ของบุคคลที่สาม เราใช้ Google Analytics เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ Google Analytics จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เข้าชมเว็บไซต์นี้ เช่น ความถี่ที่ผู้ใช้เข้าชมเว็บไซต์นี้ หน้าเว็บใดที่พวกเขาดูเมื่อเข้ามาที่เว็บไซต์ และเว็บไซต์อื่นใดบ้างที่พวกเขาเข้าถึงก่อนที่จะมาที่เว็บไซต์นี้ เราใช้ข้อมูลที่เราได้รับจาก Google Analytics เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ในลักษณะของข้อมูลสรุปรวม และเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของเรา Google Analytics จะเก็บรวบรวมเฉพาะที่อยู่ IP ที่กําหนดให้กับคุณ ณ วันที่คุณเข้าชมเว็บไซต์นี้ ไม่ใช่ชื่อหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ระบุตัวตนของคุณได้ Google Analytics จะทำให้ที่อยู่ IP ไม่สามารถระบุตัวตนได้ ก่อนที่จะจัดเก็บข้อมูล เราไม่ได้รับที่อยู่ IP ที่มีการระบุตัวตนของผู้ใช้ แม้ว่า Google Analytics จะเก็บคุกกี้ถาวรไว้บนเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เพื่อระบุว่าคุณเป็นผู้ใช้เฉพาะรายในครั้งถัดไปที่คุณเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ แต่บุคคลอื่นใดจะไม่สามารถใช้คุกกี้ได้ นอกจาก Google หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Google เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูล โปรดไปที่ https://policies.google.com/privacy/partners สําหรับตัวเลือกการปฏิเสธการเข้าร่วมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับ Google Analytics โปรดไปที่ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น

ขณะที่ผู้ใช้เข้าใช้งาน catfinancial.com พวกเขาอาจพบลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ทั้งของ Caterpillar และไม่ใช่ของ Caterpillar ผู้ใช้จะได้รับแจ้งถึงเรื่องดังกล่าวเมื่อเลือกลิงก์ พวกเขาอาจพบกับคุณลักษณะและประสบการณ์อื่น ซึ่งอาจจะมีประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างออกไป และมีกระบวนการที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ catfinancial.com

ฉันสามารถขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ catfinancial.com และหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ได้จากที่ไหน

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักปฏิบัติในเรื่องความเป็นส่วนตัวของ Caterpillar รวมถึงข้อมูลการติดต่อขององค์กร โปรดดูคำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวทั่วโลกได้ที่ http://www.caterpillar.com/dataprivacy รวมถึงประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของลูกค้าตามเขตอำนาจศาล

หากคุณต้องการใช้สิทธิความเป็นส่วนตัวใด ๆ ในข้อมูลของคุณ โปรดติดต่อเราได้ที่:

Caterpillar Financial Services Corporation 
Attn: FPD Data Privacy Manager, 
2120 West End Ave., Nashville, TN 37203 
CatFinancialDataPrivacy@cat.com โทร: +1 (615) 341-8222 

 

หรือคุณสามารถขอใช้สิทธิความเป็นเจ้าของข้อมูลได้ทาง คำแถลงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวทั่วโลกของ Caterpillar ซึ่งดูได้จากhttps://www.caterpillar.com/dataprivacy

จะเกิดอะไรขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หากเราอัปเดตหรือเปลี่ยนประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ การเปลี่ยนแปลงจะถูกทำในหน้านี้