ความรับผิดชอบต่อสังคม & ความยั่งยืน

ความยั่งยืน & ความรับผิดชอบต่อสังคม

การพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับ Caterpillar หมายถึง การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพโดยให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าและการช่วยให้ลูกค้าทำเช่นเดียวกัน เพื่อช่วยให้ธุรกิจของลูกค้ามีผลิตภาพมากขึ้นโดยการจัดหาผลิตภัณฑ์ บริการและทางเลือกในการแก้ปัญหาที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แน่นอนว่า สิ่งนี้เริ่มต้นจากการปฏิบัติงานของเรา โดยคำนึงถึงลูกค้าอยู่ในใจ

พันธกิจของเราคือให้การสนับสนุนและมอบบริการแก่องค์กรที่ช่วยสร้างวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า ในทุกๆ วัน เราส่งมอบทางเลือกในการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนแก่ลูกค้า เพื่อช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกทั่วโลก เราเชื่อว่าการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกด้วยการลงทุนอย่างมีจุดประสงค์เพื่อยกระดับชีวิตผู้คนในชุมชนของเราผ่านทางโครงการจิตอาสา การสนับสนุนด้านการศึกษาและการเงิน คือความรับผิดชอบของเรา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความริเริ่มเพื่อความยั่งยืนของ Caterpillar » (ภาษาอังกฤษ)

 


มูลนิธิ Caterpillar

นับตั้งแต่ปี 2495 เป็นต้นมา มูลนิธิ Caterpillar ได้อุทิศตนให้กับการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนในชุมชนที่เราอาศัยและทำงานอยู่ทั่วโลก เราเชี่ยวชาญด้านโครงการที่สนับสนุนการศึกษา สิ่งแวดล้อม และการบรรเทาเหตุฉุกเฉิน (ภาษาอังกฤษ)

เรียนรู้เพิ่มเติม