Cat Financial | Porównanie produktów finansowych

Porównanie produktów finansowych

  Pożyczka Leasing finansowy
Leasing operacyjny Najem Długoterminowy Najem Długoterminowy FLEX
Tytuł własności Pożyczkobiorca Finansujący Finansujący 
Finansujący  Finansujący 
Odpisy amortyzacyjne Pożyczkobiorca Korzystający Finansujący Finansujący Finansujący
Opłaty Równe, sezonowe, degresywne Równe, sezonowe, degresywne Równe, sezonowe, degresywne Równe, sezonowe, degresywne Równe, sezonowe, degresywne
Przeniesienie właśności Pożyczkobiorca posiada tytuł własności Przeniesienie tytułu własności wraz z zapłatą ceny sprzedaży Wykup możliwy za ustaloną wartość rezydualną (RV) Umowa najmu nie określa warunków przeniesienia prawa własności  Umowa najmu nie określa warunków przeniesienia prawa własności 
Elastyczność umowy Tak Tak Tak Tak Tak
Przedterminowe zakończenie Możliwość wcześniejszej spłaty w dowolnym czasie trwania umowy Możliwość wcześniejszej spłaty w dowolnym czasie trwania umowy Zależne od stawki amortyzacji i okresu.  Możliwe w każdym momencie przy czym nabycie urządzenia może nastąpić wówczas tylko po wartości rynkowej.  Możliwe w każdym momencie przy czym nabycie urządzenia może nastąpić tylko po wartości rynkowej.  Możliwe w każdym momencie przy czym nabycie urządzenia może nastąpić tylko po wartości rynkowej
Informacje dodatkowe 
  • Część odsetkowa raty oraz amortyzacja jest kosztem uzyskania przychodu 
  • Częśc odsetkowa raty oraz amortyzacja jest kosztem uzyskania przychodu
  • Przedmiot leasingu wykazany jest jako składnik majątku Korzystającego
  • Cała rata leasingowa jest kosztem uzyskania przychodu
  • Cała rata najmu jest kosztem uzyskania przychodu
  • Cała rata najmu jest kosztem uzyskania przychodu

 

Poproś o ofertę

Możemy zaczynać? Dowiedz się więcej o produktach, cenach i bieżącej ofercie lokalnego dealera.

POPROŚ O OFERTĘ