Wiadomości branżowe i stowarzyszenia

Wiadomości branżowe i stowarzyszenia

Chcesz dowiedzieć się więcej o obsługiwanych przez nas sektorach? Przejrzyj wiadomości branżowe i publikacje stowarzyszeń (wykaz poniżej). 

Związek Polskiego Leasingu (ZPL) Zrzesza 29 firm leasingowych oraz Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. ZPL jest członkiem Leaseurope – organizacji zrzeszającej 46 związków z 34 krajów Europy, uczestniczy w pracach powołanej przez Leaseurope Grupy Roboczej krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej (CESEE), Grupy Sterującej ds. Motoryzacji, a także współpracuje z innymi komitetami i grupami roboczymi w Leaseurope.