Prawa autorskie

©2021 Caterpillar Wszelkie prawa zastrzeżone

Caterpillar zachowuje wszelkie prawa autorskie do tekstów, wizerunków graficznych i elementów oprogramowania znajdujących się w posiadaniu Caterpillar, przy czym upoważnia klienta do elektronicznego kopiowania dokumentacji zawartej w niniejszej witrynie – wyłącznie w celu wysyłania lub przeglądania informacji. Bez wyrażonej na piśmie zgody Caterpillar nie wolno powielać, modyfikować ani zmieniać żadnych plików znajdujących się na niniejszej stronie internetowej z myślą o retransmisji lub druku informacji. Z zastrzeżeniem zapisów podanych powyżej żadne stwierdzenia zawarte w niniejszym oświadczeniu nie oznaczają przekazania praw ani licencji związanych z prawami autorskimi, patentami i znakami towarowymi Caterpillar.

Cat i Caterpillar to zarejestrowane znaki towarowe spółki Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams, Peoria IL 61629

Noty prawne

Wszelkie informacje podane w niniejszej publikacji, w tym teksty, zdjęcia i łącza SĄ PRZEDSTAWIANE PRZEZ CATERPILLAR INC. "W STANIE AKTUALNYM" TYLKO DLA WYGODY DEALERÓW I KLIENTÓW, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI (RZECZYWISTYCH BĄDŹ DOROZUMIANYCH), W TYM DOROZUMIANYCH GWARANCJI ZBYWALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU CZY ZAKAZU NARUSZENIA. Caterpillar Inc. nie ponosi odpowiedzialności za błędy i pominięcia występujące w niniejszej publikacji lub innych dokumentach, o których w niej mowa. W niniejszej publikacji mogą pojawiać się nieścisłości techniczne i inne. Nie wszystkie produkty/usługi, o których mowa w niniejszej publikacji, są dostępne we wszystkich obszarach. Do prezentowanych informacji okresowo wprowadzane są zmiany. Caterpillar zastrzega sobie prawo do modyfikacji – w dowolnym momencie – produktów i usług przedstawianych w niniejszej publikacji. Aby upewnić się, że informacje podane na stronie są rzetelne i prawdziwe, warto skontaktować się z lokalnym dealerem Caterpillar.

W przypadku, gdy klient kontaktuje się bezpośrednio z Caterpillar, by przekazać swoje komentarze, pytania, sugestie lub pomysły odnośnie do niniejszej strony internetowej lub produktów i usług Caterpillar, automatycznie wyraża zgodę na to, iż podane przez niego informacje nie będą traktowane poufnie, a firma Caterpillar nie ma obowiązku udzielenia odpowiedzi i przysługuje jej prawo powielania, wykorzystywania, ujawnienia i przekazania tych informacji innym podmiotom, w zakresie m.in. opracowywania, wytwarzania i wprowadzania na rynek produktów, których informacje te dotyczą.