Informacje o ochronie prywatności na stronie internetowej

Data wprowadzenia ostatnich zmian: Czerwiec 2020 r.

 

W niniejszych informacjach o ochronie prywatności opisano, w jaki sposób firma Caterpillar Financial Services Corporation i spółki powiązane w pionie produktów finansowych firmy Caterpillar Inc. („Caterpillar Financial”)  gromadzą, udostępniają i przetwarzają dane osobowe za pośrednictwem witryny catfinancial.com. Niniejsze informacje są zgodne z Globalną polityką prywatności danych osobowych firmy Caterpillar i zawierają dodatkowe szczegóły dotyczące witryny catfinancial.com. Globalna polityka prywatności danych osobowych firmy Caterpillar, którą należy czytać łącznie i traktować jako część niniejszych informacji, jest dostępna pod adresem https://www.caterpillar.com/dataprivacy.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przetwarzania przez firmę Caterpillar Financial danych użytkownika w celu oceniania, przyznawania i udzielania finansowania można znaleźć w Informacjach o ochronie prywatności klienta dla odpowiedniego obszaru administracyjnego, które znajdują się w dolnej części strony internetowej w postaci łącza.

Na potrzeby Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych, firma Caterpillar Financial Services Corporation jest administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych za pośrednictwem tej witryny.  Podmiot firmy Caterpillar Financial obsługujący dany kraj jest dodatkowym administratorem wszelkich danych, które są wykorzystywane do udzielania finansowania użytkownikowi.  

Dane kontaktowe każdego administratora danych można znaleźć, uzyskując dostęp do Informacji o ochronie prywatności klienta dla danego obszaru administracyjnego. 

Dane przekazywane przez użytkownika i zbierane

Catfinancial.com to interaktywna witryna internetowa, która dostarcza informacji i ofert dotyczących rozwiązań finansowych dla maszyn i silników Cat, turbin gazowych Solar® i innych urządzeń oraz statków. Zbieramy informacje o komputerze użytkownika i jego korzystaniu z witryny catfinancial.com, a także możemy zbierać lub otrzymywać dane osobowe użytkownika w trakcie jego interakcji z nami w celu optymalizacji obsługi użytkownika lub realizacji jego próśb.

Dane użytkownika są wykorzystywane w następujących celach:

  • Odpowiadanie na prośby użytkownika o informacje dotyczące naszych produktów i usług za pośrednictwem naszych formularzy Kontakt lub Poproś o ofertę oraz przekazywanie użytkownikowi powiązanych aktualności i ofert.
  • Przetwarzanie zapytań użytkownika otrzymanych za pośrednictwem formularza Poproś o ofertę — możemy wykorzystać dane użytkownika do przeprowadzenia prowizorycznej agencyjnej weryfikacji informacji kredytowych w celu sprawdzenia tożsamości użytkownika i potwierdzenia jego kwalifikowalności do finansowania.
  • Usprawnianie naszej witryny internetowej oraz produktów i usług finansowych, które oferujemy, poprzez zatrzymywanie informacji na temat sposobu interakcji użytkownika z różnymi częściami naszej witryny internetowej.
  • Wykrywanie, zapobieganie i reagowanie na niewłaściwe wykorzystanie witryny internetowej (np. oszustwa, naruszenia prawa itp.).

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące konkretnej osoby lub identyfikujące daną osobę albo mogące wskazywać jej tożsamość. Dane osobowe, które możemy zbierać, obejmują dane kontaktowe i informacje o relacji lub roli:

  • Dane kontaktowe pozwalają nam na kontakt i komunikację z użytkownikiem. 
  • Informacje o relacji lub roli pomagają nam dowiedzieć się, kim użytkownik jest i czego poszukuje, aby należycie spełnić swoje oczekiwania. 

Jeśli użytkownik poda swoje dane w formularzu internetowym Poproś o ofertę, podane dane mogą być kojarzone z informacjami uzyskanymi pośrednio ze źródeł zewnętrznych, w tym zewnętrznych agencji informacji handlowych lub kredytowych.

Udostępnianie danych użytkownika

Po wypełnieniu formularza Poproś o ofertę, dane użytkownika zostaną przekazane podmiotowi firmy Caterpillar Financial obsługującemu kraj użytkownika. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę, możemy dodatkowo udostępnić jego dane osobowe naszym podmiotom stowarzyszonym w obrębie przedsiębiorstwa Caterpillar oraz dealerom produktów i usług firmy Caterpillar w odpowiednich regionach usługowych, aby mogli zaoferować użytkownikowi produkty i usługi.  Gdy użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, zawsze może zrezygnować z otrzymywania tych informacji, kontaktując się z nami z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych poniżej lub za pośrednictwem przedstawiciela handlowego firmy Caterpillar Financial.

Ponieważ firma Caterpillar prowadzi działalność na całym świecie, możemy przekazywać dane osobowe spółkom z grupy Caterpillar lub usługodawcom z siedzibami w innych krajach lub obszarach administracyjnych, gdy jest to konieczne w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika lub realizacji celów witryny. Może to obejmować przekazywanie danych do krajów, które mogą nie narzucać przepisami takiego samego poziomu ochrony danych, jak w obszarze administracyjnym, w którym dane osobowe zostały zebrane. Caterpillar Inc. jest spółką nadrzędną firmy Caterpillar Financial Services Corporation i w dużym stopniu zajmuje się infrastrukturą IT.

Uwierzytelnianie użytkowników

Witryna catfinancial.com może bezpośrednio uwierzytelnić użytkownika lub połączyć go z obszarem, w którym jest on uwierzytelniony (lub zalogowany) w oparciu o aktywność cyfrową użytkownika lub wprowadzone przez niego dane. Uwierzytelniona obsługa ma miejsce po uzyskaniu od użytkownika zestawu danych logowania i pozwala na dodatkowy dostęp oraz usługi niedostępne dla użytkowników nieuwierzytelnionych. W takich okolicznościach anonimowy użytkownik nie jest dopuszczalny ani dozwolony. Do typowych uwierzytelnionych użytkowników zaliczają się pracownicy firmy Caterpillar i dealerów, a także ich klienci i podmioty stowarzyszone. W obszarze uwierzytelnionym zbieramy dane omówione w powyższej części, które zostaną następnie powiązane z uwierzytelnionym profilem konta i dodatkowymi informacjami skojarzonymi z profilem konta. W przypadku, gdy użytkownik poda dane osobowe w imieniu innej osoby, użytkownik powinien zadbać o uzyskanie właściwej zgody od danej osoby. Przykłady tego, w jaki sposób te dane mogą być wykorzystywane obejmują między innymi prośby, uzyskiwanie dostępu i zarządzanie systemami, usługami lub programami firmy Caterpillar.

Niektóre dodatkowe dane osobowe, które możemy zbierać, obejmują osobiste preferencje i uwierzytelnione informacje o koncie.

  • Preferencje osobiste pozwalają nam zapewnić obsługę dostosowaną do sposobu, w jaki użytkownik lubi otrzymywać informacje (jeśli na danym obszarze administracyjnym dostępne jest nasze Centrum preferencji online).
  • Uwierzytelnione informacje o koncie to profil tożsamości, który jest wnioskowany lub tworzony przez użytkownika i jest zbierany przez firmę Caterpillar w celu uzyskania pewności, że użytkownik jest autoryzowanym użytkownikiem.

Sygnały Nie śledź

Obecnie witryna catfinancial.com nie reaguje na sygnały „Nie śledź”, które mogą być wysyłane przez przeglądarkę użytkownika. Możemy się tym ponownie zająć, kiedy rozwiniemy standardy dotyczące sposobów interpretacji i zastosowania takich sygnałów.

Pliki cookie

Pliki cookie i inne technologie śledzenia są generalnie wykorzystywane do poprawiania wydajności witryny internetowej i aplikacji, umożliwiania lepszego przetwarzania informacji i do różnych innych celów. Aby dowiedzieć się więcej o wykorzystywaniu plików cookie przez witrynę catfinancial.com, należy zapoznać się informacjami o plikach cookie, odwiedzając stronę Pliki cookie lub wybierając opcję „Pliki cookie” na witrynie internetowej albo na witrynie internetowej aplikacji.

Integracja, usługi i śledzenie stron trzecich

Łączymy się z rozwiązaniami stron trzecich, które umożliwiają firmom zewnętrznym zbieranie pewnych informacji podczas odwiedzania tej Witryny przez użytkownika. Firmy te wykorzystują dane niepozwalające na identyfikację (np. informacje o strumieniu kliknięć, typ przeglądarki, godzinę i datę, temat klikniętych lub przewiniętych reklam, informacje o sprzęcie/oprogramowaniu, plik cookie i identyfikator sesji), a także informacje, które mogą posłużyć do zidentyfikowania użytkownika (np. statyczny adres IP) podczas jego wizyt na tej Witrynie i na innych witrynach w celu wyświetlania reklam produktów, które mogą być lepiej dopasowane do zainteresowań użytkownika lub usług powiązanych z reklamami, takie jak wyświetlanie reklam, raportowanie, atrybucja, analizy czy badania rynku. Do zbierania tych informacji te strony trzecie zazwyczaj wykorzystują pliki cookie, sygnalizatory sieci Web, sygnały nawigacyjne lub inne podobne technologie śledzenia. Na przykład podczas odwiedzania naszej witryny te strony trzecie mogą umieścić lub rozpoznać unikalny plik cookie w przeglądarce użytkownika, który może być wykorzystany do wyświetlania reklam na innych stronach internetowych w oparciu o jego zainteresowania. W zakresie dozwolonym przez prawo informacje te mogą być również wykorzystywane do wiązania urządzeń należących do tego samego użytkownika (w oparciu o zachowania użytkownika lub inne zebrane informacje) bądź ponownie kojarzone z indywidualnym użytkownikiem (np. adres e-mail). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym Oświadczeniu o plikach cookie. Obejmuje to:

  • Google Analytics — Google Analytics to usługa analityczna strony trzeciej. Korzystamy z Google Analytics w celu zbierania informacji na temat korzystania z tej Witryny. Google Analytics zbiera informacje dotyczące zachowania odwiedzających na tej Witrynie, takie jak częstotliwość odwiedzania tej Witryny przez użytkowników, strony, które przeglądają, a także inne witryny internetowe przeglądane przed wejściem na tę Witrynę. Wykorzystujemy informacje uzyskiwane od Google Analytics do zbiorczych analiz zachowań użytkowników i poprawiania działania Witryny. Google Analytics zbiera wyłącznie adres IP przypisany użytkownikowi w dniu odwiedzania tej witryny, a nie zbiera imienia i nazwiska ani innych danych tożsamości. Google Analytics anonimizuje adres IP przed jego zapisaniem. Nie otrzymujemy niezanonimizowanych adresów IP. Mimo że Google Analytics umieszcza w przeglądarce internetowej trwały plik cookie, aby zidentyfikować użytkownika jako niepowtarzalnego użytkownika przy następnym wejściu na tę witrynę, plik cookie nie może być wykorzystany przez nikogo poza firmą Google. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak firma Google zbiera i wykorzystuje dane, odwiedź stronę https://policies.google.com/privacy/partners. Aby uzyskać dostęp do opcji rezygnacji dotyczących Google Analytics, odwiedź stronę https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Łącza do witryn internetowych

Gdy użytkownicy korzystają z witryny catfinancial.com, mogą napotykać łącza do innych witryn internetowych należących do Caterpillar i innych firm. Użytkownicy powinni wiedzieć, że gdy wybierają łącza, mogą napotkać różne funkcje i obszary, których mogą dotyczyć inne informacje o ochronie prywatności i procesy dotyczące prywatności, które nie są powiązane z witryną catfinancial.com.

Gdzie mogę uzyskać dalsze informacje na temat witryny catfinancial.com i jej praktyk w zakresie prywatności danych?

Dodatkowe informacje dotyczące praktyk w zakresie prywatności danych firmy Caterpillar, w tym firmowe dane kontaktowe, można znaleźć w Globalnej polityce prywatności pod adresem http://www.caterpillar.com/dataprivacy oraz w Informacjach o ochronie prywatności klienta dla danego obszaru administracyjnego.

Jeśli użytkownik chce skorzystać z jakichkolwiek przysługujących mu praw w zakresie ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem:

Caterpillar Financial Services Corporation 
Attn: FPD Data Privacy Manager, 
2120 West End Ave., Nashville, TN 37203
USA
CatFinancialDataPrivacy@cat.com Tel.: +1 (615) 341-8222

Można też wypełnić formularz prośby dla osoby, której dane dotyczą, dotyczący jej praw, który jest dostępny w Globalnej polityce prywatności firmy Caterpillar pod adresem https://www.caterpillar.com/dataprivacy

Co się stanie, jeśli te informacje o ochronie prywatności ulegną zmianie?

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych informacjach o ochronie prywatności. Jeżeli zaktualizujemy lub zmienimy niniejsze informacje o ochronie prywatności, modyfikacje zostaną wprowadzone na niniejszej stronie.