Odpowiedzialność społeczna i zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna

Dla Caterpillar zrównoważony rozwój oznacza wykorzystywanie technologii i innowacji w celu poprawy wydajności i produktywności, przy jednoczesnym zmniejszaniu negatywnego wpływu na środowisko i pomaganiu klientom w robieniu tego samego. Pragniemy umożliwiać ich przedsiębiorstwom zwiększanie produktywności, oferując produkty, usługi i rozwiązania, które pozwalają efektywniej wykorzystywać zasoby. Oczywiście wszystko zaczyna się od naszych własnych działań, przy realizacji których nigdy nie zapominamy o klientach.

Nasza misja polega na wspieraniu i obsługiwaniu przedsiębiorstw dbających o lepszą przyszłość. Codziennie dostarczamy klientom zrównoważone rozwiązania pozwalające osiągać sukcesy i wprowadzać pozytywne zmiany na świecie. Uważamy także, iż naszym obowiązkiem jest wprowadzanie pozytywnych zmian poprzez realizację mądrych inwestycji ukierunkowanych na poprawę warunków życia ludzi z naszej lokalnej społeczności. Szczególny nacisk kładziemy na wolontariat, edukację i wsparcie finansowe.

Dowiedz się więcej o inicjatywach Caterpillar związanych ze zrównoważonym rozwojem. »

 


Fundacja Caterpillar

Już od 1952 roku Fundacja Caterpillar ułatwia życie społeczności lokalnych na świecie, w których żyjemy i pracujemy. Wspieramy programy służące edukacji, ochronie środowiska i pomocy humanitarnej.

Dowiedz się więcej