Cat Financial | Srovnání finančních produktů

Srovnání finančních produktů

  Úvěr Finanční leasing Operativní leasing
Vlastnictví Okamžité. Vlastnictví na vás přechází po skončení doby financování, jakmile je uhrazena kupní cena. V okamžiku, kdy leasing skončí, možnost vrácení, nebo koupě. Koupě možná pouze za tržní hodnotu.
Nárůst vlastního kapitálu Ano. Přímý. Ano - finanční leasing musí být plně splacen Ne
Daňové odpisování Zákazník Cat Financial Cat Financial
Splátky Flexibilní, aby vyhovovaly potřebám vašeho podnikání Flexibilní, aby vyhovovaly potřebám vašeho podnikání Flexibilní, aby vyhovovaly potřebám vašeho podnikání
Možnost koupě Není relevantní Ano. Poplatek za tuto možnost je pevně stanoven ve výši 1 Kč a platí se po skončení financování.  Ano, možné za zůstatkovou hodnotu.
Flexibilita smlouvy Ano Ano Ano
Omezení dřívějšího splacení Dřívější splacení možné kdykoliv  Pravidla pro dřívější splacení se řídí právním řádem České republiky Pravidla pro dřívější splacení se řídí právním řádem České republiky
Další informace
  • Okamžitě vlastní kapitál prostřednictvím zaplacení zálohy 
  • Nejrychlejší nárůst vlastního kapitálu prostřednictvím splácení
  • Zákazník nemůže vlastnit aktivum 
  • Zákazník s jednotkou nakládá jako s poplatkem za pronájem
  • Vlastní kapitál nenarůstá

 

Vyžádat nabídku

Jste připraveni začít? Získejte od svého místního prodejce informace o produktech, cenách a aktuálních nabídkách.

VYŽÁDEJTE SI NABÍDKU