Úroková sazba 0.99% na nové malé stroje Cat®

Nízká úroková sazba pro leasing nebo úvěr

Atraktivní splátky s bezkonkurenční úrokovou sazbou

Výhodné financování na malé nové stroje Cat s exkluzivní sazbou 0.99%. Úrok 0.99% je platný pro financování leasingem nebo úvěrem při 20% akontaci na 36 měsíců. Financování platí pro nové stroje

  • Minibagry 300.9D – 308E2
  • Smykem řízené nakladače 216B3 – 262D
  • Kompaktní nakladače 906M – 908M
  • Traktorbagry 427F2 – 444F2
  • Teleskopické manipulátory

Platnost akce je do 31.12.2017 vč. předání stroje.

 

Vyžádejte si nabídku

Jste připraveni začít? Vyplňte prosím tento formulář pro vyžádání nabídky a získejte informace o produktech, cenách a momentálních nabídkách.


Pravidla a podmínky:* Obsah kalkulací financování nepředstavuje závazný návrh na uzavření smlouvy, ani závazné přijetí návrhu na uzavření smlouvy (či jejich změnu a/nebo zrušení).

Obsah kalkulací financování má pouze informativní charakter, není závazný a nezakládá jakékoliv závazky / povinnosti společnosti Caterpillar Financial Services ČR, s.r.o., a slouží pouze jako informativní nastínění základních parametrů financování a základ pro další vyjednávání o případném uzavření smlouvy, přijetí návrhu apod.

Případná realizace obchodu, tj. poskytnutí financování, a jeho podmínky jsou závislé zejména na schválení příslušných orgánů Caterpillar Financial Services ČR, s.r.o. a dojednání a odsouhlasení všech podmínek a náležitostí případné smlouvy oběma stranami.

Veškeré smlouvy - zejména smlouvy o poskytnutí jakéhokoliv druhu financování (tj. např. leasingové smlouvy, smlouvy o úvěru apod.) jsou společností Caterpillar Financial Services ČR, s.r.o. uzavírány a/nebo měněny a/nebo rušeny vždy výlučně písemnou formou, ve znění připraveném (většinou formou formulářů smluv a všeobecných obchodních podmínek) společností Caterpillar Financial Services ČR, s.r.o. a/nebo ad hoc schváleném vedením společnosti Caterpillar Financial Services ČR s.r.o., obsahujícím vždy komplexní úpravu smluvních práv a povinností, a podepisují je zmocněné osoby a/nebo pověření zaměstnanci. Jiná než písemná forma uzavření smlouvy (např. e-mailem, ústně / telefonicky apod.) je vyloučena; stejně tak je vyloučeno uzavření smlouvy bez podrobné komplexní úpravy všech smluvních práv a povinností (tj. např. u smluv o poskytnutí financování bez podrobné úpravy obsažené v písemné smlouvě a písemných všeobecných smluvních podmínkách společnosti Caterpillar Financial Services ČR, s.r.o.).

Upozorňujeme, že uzavření smlouvy, jakož i závazné přijetí návrhu na uzavření smlouvy (či jejich změna a/nebo zrušení), podléhá v rámci společnosti Caterpillar Financial Services ČR, s.r.o. vícestupňovému schvalování a rozhodování (a to zejména v rámci úvěrového výboru), a proto si společnost Caterpillar Financial Services ČR, s.r.o. vyhrazuje právo jednak neuzavřít jakoukoliv smlouvu, nepřijmout jakýkoliv návrh apod., a jednak ukončit jednání o každé smlouvě, návrhu apod. v jakékoliv fázi až do doby, nežli dojde k podpisu smlouvy, návrhu apod. se smluvním partnerem za společnost Caterpillar Financial Services ČR, s.r.o.; jakákoliv předsmluvní odpovědnost společnosti Caterpillar Financial Services ČR, s.r.o. je vyloučena. Souhlas s uvedenými pravidly a podmínkami společnosti Caterpillar Financial Services ČR, s.r.o. vyslovuje osoba, jednající se společností Caterpillar Financial Services ČR, s.r.o., i konkludentním způsobem, např. tím, že i po tomto upozornění dále pokračuje se společností Caterpillar Financial Services ČR, s.r.o. jakýmkoliv způsobem v dalším jednání.