3x3 Operativní nájem na nové malé stroje Cat®

Bezkonkurenční možnost platby nízkého nájmu za stroj vč. komplexní péče. Plánujte Vaše finance

Nájem stroje se zárukou a servisem

Financování formou operativního nájmu na 36 měsíců. Maximální roční nájezd 1.000 MTH. Dle domluvy lze podmínky individuálně přizpůsobit. Zůstatková hodnota je stanovena společností Zeppelin CZ, s. r. o.

Financování platí pro nové stroje

  • Minibagry 300.9D – 308E2
  • Smykem řízené nakladače 906M – 908M
  • Traktorbagry 427F2 – 444F2
  • Teleskopické manipulátory

Platnost akce je do 31.12.2017 vč. předání stroje.

 

Vyžádejte si nabídku

Jste připraveni začít? Vyplňte prosím tento formulář pro vyžádání nabídky a získejte informace o produktech, cenách a momentálních nabídkách.


Pravidla a podmínky:* Obsah kalkulací financování nepředstavuje závazný návrh na uzavření smlouvy, ani závazné přijetí návrhu na uzavření smlouvy (či jejich změnu a/nebo zrušení).

Obsah kalkulací financování má pouze informativní charakter, není závazný a nezakládá jakékoliv závazky / povinnosti společnosti Caterpillar Financial Services ČR, s.r.o., a slouží pouze jako informativní nastínění základních parametrů financování a základ pro další vyjednávání o případném uzavření smlouvy, přijetí návrhu apod.

Případná realizace obchodu, tj. poskytnutí financování, a jeho podmínky jsou závislé zejména na schválení příslušných orgánů Caterpillar Financial Services ČR, s.r.o. a dojednání a odsouhlasení všech podmínek a náležitostí případné smlouvy oběma stranami.

Veškeré smlouvy - zejména smlouvy o poskytnutí jakéhokoliv druhu financování (tj. např. leasingové smlouvy, smlouvy o úvěru apod.) jsou společností Caterpillar Financial Services ČR, s.r.o. uzavírány a/nebo měněny a/nebo rušeny vždy výlučně písemnou formou, ve znění připraveném (většinou formou formulářů smluv a všeobecných obchodních podmínek) společností Caterpillar Financial Services ČR, s.r.o. a/nebo ad hoc schváleném vedením společnosti Caterpillar Financial Services ČR s.r.o., obsahujícím vždy komplexní úpravu smluvních práv a povinností, a podepisují je zmocněné osoby a/nebo pověření zaměstnanci. Jiná než písemná forma uzavření smlouvy (např. e-mailem, ústně / telefonicky apod.) je vyloučena; stejně tak je vyloučeno uzavření smlouvy bez podrobné komplexní úpravy všech smluvních práv a povinností (tj. např. u smluv o poskytnutí financování bez podrobné úpravy obsažené v písemné smlouvě a písemných všeobecných smluvních podmínkách společnosti Caterpillar Financial Services ČR, s.r.o.).

Upozorňujeme, že uzavření smlouvy, jakož i závazné přijetí návrhu na uzavření smlouvy (či jejich změna a/nebo zrušení), podléhá v rámci společnosti Caterpillar Financial Services ČR, s.r.o. vícestupňovému schvalování a rozhodování (a to zejména v rámci úvěrového výboru), a proto si společnost Caterpillar Financial Services ČR, s.r.o. vyhrazuje právo jednak neuzavřít jakoukoliv smlouvu, nepřijmout jakýkoliv návrh apod., a jednak ukončit jednání o každé smlouvě, návrhu apod. v jakékoliv fázi až do doby, nežli dojde k podpisu smlouvy, návrhu apod. se smluvním partnerem za společnost Caterpillar Financial Services ČR, s.r.o.; jakákoliv předsmluvní odpovědnost společnosti Caterpillar Financial Services ČR, s.r.o. je vyloučena. Souhlas s uvedenými pravidly a podmínkami společnosti Caterpillar Financial Services ČR, s.r.o. vyslovuje osoba, jednající se společností Caterpillar Financial Services ČR, s.r.o., i konkludentním způsobem, např. tím, že i po tomto upozornění dále pokračuje se společností Caterpillar Financial Services ČR, s.r.o. jakýmkoliv způsobem v dalším jednání.