Autorská práva

©2021 Caterpillar – Všechna práva vyhrazena

Společnost Caterpillar vlastní veškerá autorská práva k jakémukoli textu, grafickému vyobrazení a softwaru vlastněnému společností Caterpillar a tímto vás zmocňuje k elektronickému kopírování dokumentů zde zveřejněných výhradně pro účely přenosu či zobrazení informací. Bez písemného souhlasu společnosti Caterpillar je zakázáno soubory na tomto webu zrcadlit, upravovat či jinak pozměňovat pro účely opakovaného uvedení, nebo tisknout informace zde uvedené. S výjimkou výše výslovně uvedených podmínek nelze žádné zde uvedené informace považovat za převod licence či práva vyplývajících z jakýchkoli autorských, patentových práv či práv z ochranné známky společnosti Caterpillar.

Cat a Caterpillar jsou ochrannými známkami společnosti Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams, Peoria IL 61629

Právní informace

Informace v této publikaci, včetně textu, obrázků a odkazů, jsou SPOLEČNOSTÍ CATERPILLAR INC. POSKYTOVÁNY "TAK, JAK JSOU". VÝHRADNĚ PRO INFORMACI PRO SVÉ PRODEJCE A ZÁKAZNÍKY BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÉ ČI ODVOZENÉ, ZEJMÉNA ODVOZENÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL ČI NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV TŘETÍCH OSOB. Společnost Caterpillar Inc. nepřebírá žádnou odpovědnost za chyby a opomenutí v této publikaci ani v jiných dokumentech, na které publikace odkazuje nebo které odkazují na tuto publikaci. Tato publikace může obsahovat technické i jiné nepřesnosti, všechny zde zmiňované produkty a služby navíc nejsou dostupné ve všech oblastech. Informace jsou pravidelně měněny, dále může společnost Caterpillar kdykoli změnit produkty nebo služby popisované v této publikaci. Před použitím informací zde uvedených požádejte o další informace místního prodejce společnosti Caterpillar.

Pokud se rozhodnete předat své připomínky, dotazy, návrhy, nápady apod. související s tímto webem nebo produkty a službami společnosti Caterpillar přímo společnosti Caterpillar, souhlasíte, že takové informace nebudou považovány za důvěrné a společnost Caterpillar nemá žádnou povinnost na ně reagovat a může je reprodukovat, použít, zveřejnit a šířit pro jiné bez omezení, zejména pro účely vývoje, výroby a propagace produktů zahrnujících takové informace.