Prohlášení o ochraně osobních údajů na internetových stránkách

Poslední revize: červen 2020

 

Toto oznámení o ochraně osobních údajů popisuje, jak společnost Caterpillar Financial Services Corporation a její přidružené subjekty v divizi Financial Products Division společnosti Caterpillar Inc. (dále jen „společnost Caterpillar Financial“) shromažďuje, sdílí a zpracovává osobní údaje prostřednictvím webu catfinancial.com. Toto oznámení je v souladu s globálním prohlášením o ochraně osobních údajů společnosti Caterpillar a poskytuje další podrobnosti, které jsou relevantní pro web catfinancial.com. Globální prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Caterpillar, které je vhodné přečíst si v rámci tohoto prohlášení a považovat za jeho součást, je k dispozici na adrese https://www.caterpillar.com/dataprivacy.

Konkrétní informace o tom, jak společnost Caterpillar Financial zpracovává vaše údaje pro účely hodnocení, udělování a poskytování finančních prostředků, lze získat v příslušném oznámení o ochraně osobních údajů zákazníků, které se nachází ve spodní části webové stránky.

Pro účely obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU je společnost Caterpillar Financial Services Corporation správcem osobních údajů shromážděných a zpracovávaných prostřednictvím tohoto webu.  Právní subjekt Caterpillar Financial, který zajišťuje služby ve vaší zemi, je dalším správcem všech údajů, které slouží k zajištění financování pro vaši společnost.  

Kontaktní údaje jednotlivých správců údajů lze zobrazit prostřednictvím oznámení o ochraně osobních údajů zákazníka příslušné jurisdikce. 

Shromažďované údaje a údaje poskytnuté uživatelem

Catfinancial.com je interaktivní webová stránka, která poskytuje informace a nabídky finančních řešení strojního vybavení a motorů Cat, plynových turbín Solar®, dalšího vybavení a plavidel. Shromažďujeme informace o vašem počítači, vaše používání stránek catfinancial.com a může shromažďovat nebo přijímat uživatelem poskytnuté osobní údaje v rámci vašich interakcí s námi, abychom optimalizovali vaši uživatelskou zkušenost nebo řešili vaše požadavky.

Vaše údaje slouží k následujícím účelům:

  • reagování na žádosti o informace týkající se našich produktů a služeb prostřednictvím našich kontaktních formulářů nebo formulářů s žádostí o nabídku a poskytování souvisejících zpráv a nabídek;
  • zpracování vašeho dotazu, který jsme obdrželi prostřednictvím žádosti o nabídku – vaše údaje můžeme použít k provedení předběžného ověření informací o úvěruschopnosti za účelem ověření totožnosti a způsobilosti k financování;
  • zlepšování našich webových stránek a finančních produktů a služeb, které poskytujeme, prostřednictvím uchovávání údajů o tom, jak pracujete s různými částmi našich webových stránek;
  • zjišťování, prevence a reagování na zneužití webových stránek (tj. podvod, porušení zákona a podobně).

Osobní údaje jsou jakékoli informace o konkrétní osobě nebo takové, které konkrétní osobu identifikují nebo mohou identifikovat. Osobní údaje, které můžeme shromažďovat, zahrnují kontakt a vztah nebo roli:

  • Kontaktní údaje nám umožňují se s vámi spojit a komunikovat. 
  • Informace o vztahu nebo roli nám pomáhají pochopit, kdo jste a co hledáte, abychom vaší žádosti správně vyhověli. 

Pokud nám poskytnete své údaje ve webovém formuláři s žádostí o nabídku, mohou být poskytnuté údaje zkombinovány s nepřímo získanými informacemi od třetích stran, a to včetně externích agentur zprostředkovávajících úvěrové nebo obchodní informace.

Sdílení informací

Když požádáte o cenovou nabídku, budou vaše údaje sdíleny s právním subjektem Caterpillar Financial, který zajišťuje služby ve vaši zemi. Pokud souhlasíte, můžeme vaše údaje dále sdílet s našimi přidruženými subjekty v rámci společnosti Caterpillar a prodejci společnosti Caterpillar v příslušných oblastech služeb, aby vám mohli nabízet produkty a služby.  Když souhlasíte s tím, že budete dostávat marketingová sdělení, můžete tento souhlas kdykoli zrušit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže nebo prostřednictvím obchodního zástupce společnosti Caterpillar Financial.

Protože společnost Caterpillar podniká po celém světě, můžeme osobní údaje převést společnostem skupiny Caterpillar nebo poskytovatelům služeb v jiných zemích nebo jurisdikcích, pokud je to nezbytné za účelem zodpovězení vašeho dotazu nebo plnění účelu webu. To může zahrnovat převody do zemí, které nemusí mít nařízenou stejnou úroveň ochrany údajů jako jurisdikce, ve které byly osobní údaje shromážděny. Společnost Caterpillar Inc. je mateřská společnost firmy Caterpillar Financial Services Corporation a zajišťuje velkou část její IT infrastruktury.

Ověřování uživatelů

Web catfinancial.com může přímo ověřit nebo připojit uživatele k ověření (nebo přihlášení) na základě digitální aktivity uživatele nebo dat, která uživatel zadává. K ověření dochází, když se od uživatelů získá sada přihlašovacích údajů. Ty umožní další přístup a prostředí, která nejsou určena pro neověřené uživatele. V těchto případech není anonymní uživatel přijatelný ani povolený. Mezi běžně ověřené uživatele patří prodejci společnosti Caterpillar a zaměstnanci prodejců, zákazníků nebo poboček. V ověřeném prostředí shromažďujeme informace, o nichž se zmiňujeme výše a které budou nyní propojeny s ověřeným profilem účtu a dalšími informacemi spojenými s profilem účtu. V případě, že uživatel poskytne osobní údaje jménem jiné osoby, musí uživatel od dané osoby zajistit získání řádného souhlasu. Příklady toho, jak mohou být tyto údaje použity, zahrnují mimo jiné žádosti o schválení, přístup a správu systémů, služeb nebo programů společnosti Caterpillar.

K dalším osobním údajům, které můžeme shromažďovat, patří osobní preference a informace o ověřeném účtu.

  • Osobní preference nám umožňují zajistit takové prostředí, které bude upraveno na základě způsobu, jakým upřednostňujete příjem obsahu (tam, kde je ve vaší jurisdikci k dispozici centrum preferencí online).
  • Informace o ověřeném účtu je profil identity, který je požadován nebo vytvořen uživatelem a který shromažďuje společnost Caterpillar za účelem ověření, že jste oprávněný uživatel.

Signály typu „Nesledovat“

V současné době nereagují stránky catfinancial.com na signály typu „Nesledovat“, které mohou být odeslány vaším prohlížečem. Vzhledem k tomu, že se normy týkající se interpretace a vývoje těchto signálů stále vyvíjejí, můžeme se k této záležitosti vrátit.

Soubory cookie

Soubory cookie a jiné technologie sledování se obecně používají za účelem zlepšení efektivity webových stránek a aplikací, zajištění lepšího zpracování informací a z řady dalších různých důvodů. Více informací o používání souborů cookie na stránkách catfinancial.com získáte v oznámení o souborech cookie na stránkách Soubory cookie nebo výběrem možnosti Soubory cookie na webových stránkách nebo na webu aplikace.

Integrace, služby a sledování třetích stran

Když navštívíte tento web, odkazujeme vás na řešení třetích stran, která těmto společnostem třetích stran umožňují shromažďovat jisté informace. Tyto společnosti používají informace umožňující identifikaci osob (např. informace o toku klikání, typu prohlížeče, času a datu, předmětu reklamy, na které uživatel klikne nebo které přejde, informace o hardwaru/softwaru, souborech cookie a ID relace) a informace, které vaši identifikaci mohou umožnit (např. statická IP adresa) během vašich návštěv tohoto webu a jiných webových stránek s cílem poskytovat reklamy na produkty, které by vás mohly zajímat, případně služby související s reklamou, jako je doručování, reportování, přiřazování, analytika a průzkumy trhu. Tyto třetí strany obvykle používají ke shromažďování informací soubory cookie, pixelové tagy, webové signály a jiné podobné technologie sledování. Například při návštěvě našich stránek mohou tyto třetí strany do vašeho prohlížeče umístit jedinečný soubor cookie, který by mohl být použit k zobrazování reklam na jiných webových stránkách na základě vašich zájmů. V rozsahu povoleném zákonem mohou být tyto údaje použity také k propojení zařízení, která patří stejnému uživateli (na základě chování uživatele nebo jiných shromážděných informací), případně k opětovné identifikaci jednotlivého uživatele (např. e-mailová adresa). Další informace k tomuto tématu jsou k dispozici v našem prohlášení o souborech cookie. Patří sem:

  • Google Analytics společnosti Google – Google Analytics je služba pro analýzy třetí strany. Službu Google Analytics využíváme ke shromažďování informací o používání tohoto webu. Služba Google Analytics shromažďuje informace o chování návštěvníků na tomto webu, například jak často uživatelé tento web navštěvují, jaké stránky při návštěvě webu prohlíží a jaké další weby před návštěvou tohoto konkrétního webu navštívili. Informace, které ze služby Google Analytics získáme, používáme k analýze chování uživatelů na souhrnné bázi a zlepšování výkonu webu. Služba Google Analytics shromažďuje pouze IP adresu, která vám byla přiřazena v den, kdy navštívíte tento web, a nikoli vaše jméno nebo jiné identifikační údaje. Služba Google Analytics IP adresu před uložením anonymizuje. IP adresy nezískáváme v neanonymizované formě. I když služba Google Analytics do vašeho webového prohlížeče uloží trvalý soubor cookie, aby vás identifikovala jako jedinečného uživatele při příští návštěvě tohoto webu, nesmí tento soubor cookie používat nikdo jiný než společnost Google. Další informace o tom, jak společnost Google shromažďuje a používá údaje, najdete na stránkách https://policies.google.com/privacy/partners. Informace o možnostech odhlášení ze služby Google Analytics získáte na stránkách https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Propojení webových stránek

Při procházení stránek catfinancial.com se mohou uživatelé setkat s odkazy na jiné webové stránky společnosti Caterpillar i jiných subjektů. Uživatelé by si měli být vědomi, že při vybírání jednotlivých odkazů se mohou setkat s různými funkcemi a prostředími, která mají jiná oznámení o ochraně osobních údajů a procesy, jenž nesouvisí s webem catfinancial.com.

Kde mohu získat další informace o webu catfinancial.com a postupech v oblasti ochrany osobních údajů?

Další informace o postupech v oblasti ochrany osobních údajů společnosti Caterpillar, včetně kontaktních údajů, naleznete v globálním oznámení o ochraně osobních údajů na adrese https://www.caterpillar.com/dataprivacy a v oznámení o ochraně osobních údajů příslušné jurisdikce.

Pokud chcete uplatnit jakákoli svá práva na ochranu osobních údajů, kontaktujte nás prosím na čísle:

Caterpillar Financial Services Corporation 
Attn: FPD Data Privacy Manager, 
2120 West End Ave., Nashville, TN 37203
USA
CatFinancialDataPrivacy@cat.com Tel: +1 (615) 341-8222

 

Případně můžete vyplnit žádost o práva subjektu údajů prostřednictvím Globálního oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Caterpillar, které je k dispozici na stránkách https://www.caterpillar.com/dataprivacy

Co se stane, pokud se toto oznámení o ochraně osobních údajů změní?

Vyhrazujeme si právo na změnu tohoto oznámení o ochraně osobních údajů. Budeme-li toto prohlášení o ochraně osobních údajů aktualizovat nebo měnit, změny budou zveřejněny na této stránce.