Společenská odpovědnost a trvalá udržitelnost

Trvalá udržitelnost a společenská odpovědnost

Udržitelný rozvoj pro Caterpillar znamená využívání technologií a inovací pro zvyšování efektivity a produktivity s nižším dopadem na životní prostředí a pomáhání našim zákazníkům, aby činili totéž – umožnění toho, aby se jejich podnikání stalo produktivnější, a to poskytováním produktů, služeb a řešení, které efektivněji využívají zdroje. To samozřejmě začíná naší vlastní činností, při níž bereme v úvahu naše zákazníky.

Je naším posláním podpořit organizace, které budují lepší zítřky, a pomoci jim. Každý den našim zákazníkům dodáváme udržitelná řešení a umožňujeme jim tak uspět a dosahovat pozitivních změn na celém světě. Věříme, že je i naší odpovědností dosahovat pozitivních změn smysluplným investováním do zlepšení života lidí v naší komunitě pomocí dobrovolnictví, vzdělávání a finanční podpory.

Více informací o iniciativách pro trvalou udržitelnost Caterpillar. »

 


Caterpillar Foundation

Od roku 1952 se nadace Caterpillar Foundation věnuje proměně životů v komunitách, v nichž žijeme a pracujeme, a to na celém světě. Prosazujeme programy, které podporují vzdělání, životní prostředí a humanitární pomoc.

Více informací